logo1

Bison Vindskydd, Bison DiffTak och Bison Ångbroms är utvecklade för att tillsammans bilda ett diffusionsöppet system av P-märkta, luft- och vattentäta dukar. Med BisonSystemet uppnås god luft- och vattentäthet i vägg- och takkonstruk-tioner. Man får en så kallad dubbelriktad ångtransport vilket exempelvis motverkar att man bygger in eventuell byggfukt.

Våra diffusionsöppna och P-märkta membran/ dukar är utvecklade för att tillsammans bilda vägg- eller takkonstruktioner som är luft-/vattentäta och samtidigt kan andas. För att uppnå optimal isolerförmåga bör hus byggas vind- och vattentäta. Problemet är att hus då också blir ångtäta, vilket i många fall leder till fuktproblem. Genom att använda diffusions-öppna dukar från Bison bygger man vind- och vattentätt men ångöppet.

Väggkonstruktion: Bison Vindskydd – Bison Ångbroms:

Genom att använda Bison Vindskydd på den kalla sidan och Bison Ångbroms på den varma sidan bildas ett optimalt diffusionsöppet förhållande. Man får då ett förhållande med en fem gånger så tät duk på insidan som på utsidan (motsvarar riktlinjen i väggkonstruktioner). En konstruktion med detta förhållande innebär att fukt i väggarna kan vandra ut i båda riktningar.

Takkonstruktion: Bison DiffTak – Bison Ångbroms:

I takkonstruktioner kan Bison DiffTak kombineras med Bison Ångbroms och man får då också ett optimalt diffusionsöppet förhållande. Det blir då ett förhållande med en tio gånger så tät duk på insidan jämfört med utsidan, vilket motsvarar riktlinjen i takkonstruktioner. En sådan konstruktion med förlåtande membran/ dukar ser till att fukt inte stannar kvar i taket.

 
Varför Diffusionsöppet underlagstak?

Med Bison DiffTak behövs ingen luftspalt mot underlaget utan duken läggs direkt mot isoleringen. Låg vikt, stor areal samt dubbla klisterkanter på rullen gör monteringen enkel och snabb. Bison DiffTak tillhör den nya generationens diffusionsöppna underlagstak. Genom så kallad Monolithic-teknik har vårt DiffTak många fördelar jämfört med andra underlagstak. Exempel på detta är bättre UV-beständighet samt bättre motstånd mot slagregn och inkommande snö.

Varför Ångbroms?

Det finns många fördelar med att använda Bison Ångbroms jämfört med att använda en tät ångspärr på insidan av konstruktionen. Exempelvis minimerar man riskerna med att fukt från byggskedet leder till fuktskador. Ångbromsen lämpar sig väl till de flesta konstruktioner men är särskilt fördelaktig för fritidshus/säsongsboende där uppvärmningen sker periodvis. Fungerar även utmärkt tillsammans med cellulosaisolering (isolering av organiskt material). Även i våtrumsytterväggar är ångbromsen att rekommendera.

För att uppnå god lufttäthet och fuktsäkerhet i vägg- och takkonstruktioner bör skarvar och genomföringar på dessa material tätas med godkända skarvhjälpmedel. Använd godkänd tejp; Bison FlexTejp, med god åldrings-beständighet och häftförmåga.