Garanti

Vi erbjuder 30 års produktgaranti på en rad produkter i vårt sortiment.

Produktgaranti trettio år

Våra produkter är framtagna med fokus på att ha en så lång livslängd som möjligt. Vår ambition är att i så stor utsträckning som möjligt erbjuda produkter som ej kräver att onödiga ingrepp i konstruktionen behöver göras (pga att en inbyggd produkt exemplevis är uttjänt).

Garantierbjudandet gäller för produkter som markerats med symbolen “30 års produktgaranti”. Garantin gäller ett antal produkter inom både tak- och väggkategorin. Produktgarantin följer byggnaden där produkten är monterad och gäller även om byggnaden byter ägare.