Bison Ångbroms Variabel

Bison Ångbroms Variabel används på den varma sidan av vägg- eller takkonstruktionen för att lufttäta och för att kontrollera vattenångan. Ångbromsen möjliggör en sk dubbelriktad ångtransport. Ett visst ångflöde säkerställs permanent utåt i konstruktionen, men även inåt. Detta ökar förmågan av uttorkning samtidigt som risken för skadlig kondens och ansamling av fukt minskar. 

Variabel ångtäthet: Under sommartid öppnar sig membranet vid högre luftfuktighet och ökar då möjligheten för uttorkning inåt. Under vintertid blir funktionen den motsatta och membranet sluter sig. Detta medför att fuktvandring ut i konstruktionen förhindras. Ångbromsens variabla ångtäthet leder till att ångflödet i konstruktionen effektiviseras. Med Ångbromsen bygger man lufttätt men ångöppet, så att man ej stänger in eventuell fukt.

Bison Ångbroms Variabel fungerar utmärkt tillsammans med Bison Vindskydd/Vindskydd Pro och även med Bison DiffTak /DiffTak 175. Ångbromsen kan användas i de flesta typer av konstruktioner och vid snedtaks-konstruktioner kan exempelvis luftspalt mellan isolering och råspont slopas. Egenskaperna lämpar sig extra bra till exempelvis fritidshus/ säsongsboende där uppvärmningen sker periodvis.

Weight: 100g/m2
Length: 25m (standard)
Width: 1,5m & 3,0m (standard)
Water vapor resistance: from 0,2 m to 20 m (sd-value)
Tear strength: MD: 60 N / CD: 65 N
Elongation: MD: 35% / CD: 35%
Tensile strength: MD: 210 N/5 cm/ CD: 190 N/5 cm
Water tightness: Tight at 200 mm (2kPa)
Fire classification: E


Accessories: Bison Flex Tape, Butyl tape