Bison­Systemet

Produktexempel

För markören över bilden för att identifiera olika produkter i BisonSystemet.

Tillbehör
Bison Flextejp Pro

Bison Vindskydd/­Vindskydd Pro, Bison DiffTak och Bison Ångbroms är utvecklade för att tillsammans bilda ett diffusions­öppet system av luft- och vattentäta dukar.

Så funkar det

Med BisonSystemet uppnås god luft- och vattentäthet i vägg- och takkonstruktioner. Man får en så kallad dubbelriktad ång­transport vilket är grunden för ett energieffektivt boende och ett sunt inomhusklimat.

Bison Vindskydd/Vindskydd Pro, Bison DiffTak och Bison Ångbroms är utvecklade för Nordiskt klimat. Dukarna är registrerade för tredjepartsgranskad kvalitetskontroll (IQD128). Tillsammans bildar de ett diffusionsöppet system av luft- och vattentäta dukar. Man får en så kallad dubbelriktad ångtransport som möjliggör att inbyggd fukt kan torka ut snabbare. Med BisonSystemet uppnås god luft- och vattentäthet i vägg- och takkonstruktioner, vilket är grunden för ett energieffektivt boende och ett sunt inomhusklimat.

Väggkonstruktion: Bison Vindskydd/Vindskydd Pro – Bison Ångbroms
Genom att använda Bison Vindskydd/­Vindskydd Pro på den kalla sidan och Bison Ångbroms på den varma sidan bildas ett optimalt diffusionsöppet förhållande. Man får då ett förhållande med en (minst) fem gånger så tät duk på insidan som på utsidan vilket motsvarar riktlinjen i väggkonstruktioner. Denna konstruktion ser till att skydda väggen mot fukt och vind samtidigt som eventuell byggfukt kan torka ut.

Takkonstruktion: Bison DiffTak – Bison Ångbroms
I takkonstruktioner kan Bison DiffTak kombineras med Bison Ångbroms och man får då också ett optimalt diffusionsöppet förhållande. Det blir då ett förhållande med en (minst) tio gånger så tät duk på insidan jämfört med utsidan, vilket motsvarar riktlinjen i takkonstruktioner. Denna konstruktion ser till att hålla taket vatten- och vindtätt samtidigt som eventuell byggfukt kan torka ut.

Varför Diffusionsöppet underlagstak?
Med Bison DiffTak behövs ingen luftspalt mot underlaget utan duken läggs direkt mot isoleringen. Den lätta vikten gör att fler kvadratmeter ryms i rullen vilket i sin tur genererar färre skarvar. Rullarna är enkla att transportera och är inte så skrymmande som klassisk underlagspapp. Bison DiffTak kräver ej konstruktioner med öppningar vid takfot och taknock eftersom duken i sig kan transportera bort fukt.

Varför Ångbroms?
Det finns många fördelar med att använda Bison Ångbroms jämfört med att använda en tät ångspärr på insidan av konstruktionen. Risken att fukt från byggskedet leder till fuktskador minimeras exempelvis. Ångbromsen lämpar sig väl till de flesta konstruktioner men är särskilt fördelaktig till fritidshus/­säsongsboende/­garage där uppvärmningen sker periodvis. Ångbromsen kombineras även extra väl tillsammans med naturfiberisolering/­cellulosaisolering (isolering av organiskt material). Även i våtrumsytterväggar lämpar sig Ångbromsen väl för att undvika dubbla tätskikt.

Viktigt att täta!
För att uppnå god lufttäthet och fuktsäkerhet i vägg- och takkonstruktioner bör våra dukars skarvar och genom­föringar tätas med våra skarv­hjälpmedel. Använd vår åldrings­beständiga Bison Flextejp Pro för tätning av skarvar, genom­föringar eller vid mindre lagningar. I de fall det krävs en dubbelhäftande funktion: använd vår åldrings­beständiga och dubbelhäftande butyltejp: Bison Butylband.