Bison Vindskydd

Bison Vindskydd består av polypropen som laminerats med en polyetenfolie. Materialet är P-märkt samt UV- och fukt-/värmestabiliserat. Åldringsbeständigheten är minst 50 år.

Bison Vindskydd är diffusionsöppet, vilket innebär att eventuell fukt kan vandra ut genom materialet. Materialet är vindtätt och utsidan är vattenavstötande. Vindskyddet monteras på utsidan av isoleringen, innanför ytskiktet (fasaden).

Vindskyddet används för är att skydda isoleringen mot vind och därigenom säkerställa att isoleringens funktion inte försämras. Vindskyddet förhindrar även att eventuell fukt, som kan finnas bakom fasaden, tränger in i isoleringen. Dessa egenskaper motverkar fuktproblem.

Benämns även som: Vindduk, Vindväv, Vindskyddsduk, Vindskyddsväv, Vindpapp

Vikt: ca 60 g/m2
Längd: 12,5, 25 & 50 m
Bredd: 1,375, 2,75 & 3,10 m
Hanterbarhetstemperatur: -20° C – +40° C
Luftgenomsläpplighet: <0,01 m³/m 2 h Pa
Ånggenomgångsmotstånd: <20x10³ s/m
Rivhållfasthet: ca 80 N
Draghållfasthet: >2 kN/m
Brottöjning: > 80%
Brandklass: E
Tillbehör: Bison Flextejp, Butylband