Bison Underlagstak

Bison Underlagstak används som ett vattenavledande skikt under yttertaket.

Egenskaper
Utsidan av konstruktionen
Diff-tät
Genomtramp-säker
Vattentäthet W1
Produktgaranti trettio år
Livslängd och kvalitet
Information

Underlagstaket leder ut kondens och eventuellt drivvatten som letat sig in under yttertaket.

Material
Bison Underlagstak är ett diffusionstätt underlagstak. Det består av armerad HD-polyeten som är belagd med LD-polyeten på båda sidor. Underlagstaket är UV- och alkalistabiliserat. IQD 128 innebär att produkten är tredjepartsgranskad för att säkerställa kvalitet över tid.

Produktbeskrivning
Bison Underlagstak uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på genomtrampningsskydd i tak och bjälklag. Underlags- taket är luft- och ångtätt. Montering görs frihängande direkt på takstolarna. Antingen parallellt, eller vinkelrätt över takfallet. Avståndet mellan takstolarna får maximalt vara 1500 mm. Taklutningen ska vara minst 14 ̊.

Funktion
Bison Underlagstak används som ett vattenavledande skikt under yttertaket. Underlagstaket leder ut kondens och eventuellt drivvatten som letat sig in under yttertaket. Därmed hindras att fukt tränger in i konstruktionen. Utöver ändamålet som underlagstak kan produkten även användas som säkerhetsäv (luft- & ångspärr med genomtrampningsskydd) i bjälklag. Produkten kallas ibland också kombinationsväv.

Fördelar
Den låga vikten (145 g/m2) ger en enkel och smidig montering. Det kan jämföras med råspont (10-12 kg/m2). Bison Underlagstak är alltså både mer ekonomiskt att transportera, och enklare att hantera på arbetsplatsen. Materialet går snabbt att montera, vilket gör att man snabbt får ett väderskydd.

Lagring
Bison Underlagstak lagras i obruten förpackning eller så att den ej utsätts för fukt, värme eller UV-strålar.

Bild
Bison Underlagstak Underlagstak Genomtrampskydd Genomtrampningsskydd
Fakta

Vikt: ca 145 g/m2
Bredd: 1,36, 2,73 & 3,67 m
Längd: 25, 50 & 100 m
Ångtäthet: >1,5×106 s/m (sd: >40 m)
Rivhållfasthet: L: >600 N / T: >600 N
Draghållfasthet: L: 15 kN/m / T: 15 kN/m
Brottöjning: L: 15% / T: 15%
Vattentäthet: Tät vid 200 mm VP
Genomtrampningstest: >2,2 kN

Tillbehör