Bison Säkerhetsväv

Bison Säkerhetsväv består av armerad åldringsbeständig HD-polyeten som är laminerad med LD-polyeten på båda sidor. Väven är P-märkt, UV- och alkalistabiliserad.

Bison Säkerhetsväv används som kombinerad luft- & ångspärr och genomtrampningsskydd. Materialet uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på genomtrampningsskydd i tak och bjälklag. Säkerhetsväven ska monteras på isoleringens varma sida. Genomföringar och skarvar tätas med antingen Bison Flextejp (som är en P-märkt Byggfolietejp) eller med andra godkända skarvhjälpmedel.

Benämns även som: Säkerhetsfolie, Kombinationsfolie, Kombinationsväv, Kombiväv, Genomtrampningsskydd

Vikt: ca 145 g/m2
Bredd: 1,36, 2,73 & 3,67 m
Längd: 25, 50 & 100 m
Ånggenomgångsmotstånd: >1,5x10⁶ s/m
Rivhållfasthet: L: 600 / T: 600 N
Draghållfasthet: L: 15 / T: 15 kN/m
Brottöjning: L: 15 / T: 15 %
Vattentäthet: Tät vid 200mm VP
Genomtrampningstest: >2,2 kN

Tillbehör:
Bison Flextejp, Butylband