Bison DiffTak

Bison DiffTak är ett diffusionsöppet och genomtrampningssäkert underlagstak.

Egenskaper
Utsidan av konstruktionen
Diff-öppen
Genomtramp-säker
Vattentäthet W1
Fri UV-exp: max 2 månad
Produktgaranti trettio år
Livslängd och kvalitet
Information

Bison DiffTak används för att skydda takkonstruktionen mot regn, snö och vind.

Material
Bison DiffTak består av polyester som belagts med polyuretan. Materialet är UV- och fukt-/ värme- stabiliserat. Uppbyggnaden är av den senaste tekniken: Monolithic. Det finns många fördelar med Monolithic- tekniken. Den förbättrade vattentätheten är en av fördelarna. IQD 128 innebär att produkten är tredjepartsgranskad vilket säkerställer kvalitet över tid.

Produktbeskrivning
Bison DiffTak är ett diffusionsöppet och genomtrampningssäkert underlagstak. Underlagstaket monteras frihängande under ytskiktet, ovanpå takstolarna. Någon luftspalt mot underlaget behövs ej utan duken läggs direkt på isoleringen. Minsta tillåtna taklutning är 14°. Underlagstaket kan stå fritt exponerat i max 2 månader. Om inte yttertaket monteras omedelbart eller om ytskikt som släpper in mycket vatten används (ex lertegel, takskiffer), rekommenderas Bison Spiktejp under ströläkten. Underlagstaket används tillsammans med ytskikt av ex. takpannor eller profilerad plåt. Det kan ej användas tillsammans med ytpapp. (Underlagstaket fungerar även på trätak av ex råspont.)

Funktion
Bison DiffTak används för att skydda takkonstruktionen mot regn, snö och vind. Underlagstaket tillåter oönskad invändig vattenånga att transporteras ut genom materialet samtidigt som det är vatten- och lufttätt från utsidan. Underlagstakets goda egenskaper vad gäller ångtransport hjälper till att skydda mot fukt- och kondensproblem.

Fördelar
Bison DiffTak har dubbla klisterkanter vilket möjliggör säkrare tätning vid överlapp. Den låga vikten (ca 215 g /m2) och den stora arealen på rullarna gör monteringen enkel och snabb. Eftersom underlagstaket är diffusionsöppet kan ventilation vid kallvind slopas. Vindsutrymmet ventileras då istället i luftspalten.

Lagring
Bison DiffTak lagras i obruten förpackning eller så att den ej utsätts för fukt, värme eller UV-strålar. Underlagstaket bör förlagras i >5° C för optimal vidhäftning av klisterkanterna.

Bild
Fakta

Vikt: 215 g/m2
Längd: 25 m & 50 m
Bredd: 1,5 m (upp till 3 m möjlig)
Ångtäthet: 4,2×10³ s/m (sd: 0,11 m)
Vattentäthet: W1
Vattenpelare: >4 m
Temperaturbeständighet: -40° C – +90° C
Rivstyrka: L: >250 N, T: >250 N
Brottöjning: L: 55%, T: 60%
Draghållfasthet: L: 320 N/5 cm, T: 470 N/5 cm
Brandklass: E

Tillbehör