Bison DiffTak 175

Bison DiffTak 175 används för att skydda takkonstruktionen mot regn, snö och vind.

Egenskaper
Utsidan av konstruktionen
Diff-öppen
Vattentäthet W1
Fri UV-exp: max 1 månad
Information

Bison DiffTak 175 har dubbla klisterkanter vilket möjliggör säkrare tätning vid överlapp.

Produktbeskrivning
Bison DiffTak 175 är ett diffusionsöppet underlagstak. Underlagstaket monteras under ytskiktet, ovanpå råsponten. Någon luftspalt mot underlaget behövs ej utan underlagstaket läggs didirekt på råsponten. Minsta taklutning för underlagstaket är 14°. Om inte yttertaket monteras omedelbart kan Bison Spiktejp klistras under ströläkten för ökad säkerhet mot regn/fukt. Bison DiffTak 175 används tillsammans med ytskikt av ex. takpannor eller profilerad plåt. Det kan ej kombineras med ytpapp och bör inte monteras mot impregnerat trä. Underlagstaket kan även monteras direkt på takstolarna men observera att det inte är genomtrampningssäkert.

Funktion
Bison DiffTak 175 används för att skydda takkonstruktionen mot regn, snö och vind. Underlagstaket tillåter oönskad invändig vattenånga att transporteras ut genom materialet samtidigt som det är vatten- och lufttätt från utsidan. Underlagstakets goda egenskaper vad gäller ångtransport hjälper till att skydda mot fukt- och kondensproblem. Fri exponering, max 2 månader.

Material
Bison DiffTak 175 består av 3 lager Polypropen. Materialet är UV-stabiliserat.

Fördelar
Bison DiffTak 175 har dubbla klisterkanter vilket möjliggör säkrare tätning vid överlapp. Den låga vikten (ca 175 g/m2) och den stora arealen på rullarna gör monteringen enkel och snabb. Underlagstaket uppfyller brandklass: E (B2).

Lagring
Bison DiffTak 175 lagras i obruten förpackning eller så att den ej utsätts för fukt, UV-strålning och värme. Bör förlagras i >5° C för optimal vidhäftning av klisterkanterna.

Bild
Fakta

Vikt: 175 g/m2
Längd: 50 m
Bredd: 1,5 m
Ångtäthet: ca 0,9×10³ s/m (sd: 0,02 m)
Vattentäthet: W1
Temp. beständighet: -40°C – +100°C
Rivstyrka: L: 170 N, T: 210 N
Brottöjning: L: 60%, T: 80%
Draghållfasthet: L: 340 N/5cm, T: 230 N/5cm
Brandklass: NPD

Tillbehör