Bison DiffTak 175

Bison DiffTak 175 är ett diffusionsöppet underlagstak. Underlagstaket monteras under ytskiktet, ovanpå råsponten eller direkt på takstolarna. Observera att underlagstaket inte är genomtrampningssäkert. Någon luftspalt mot underlaget behövs ej utan duken läggs dikt an råsponten eller isoleringen. Minsta taklutning för underlagstaket är 14°. Underlagstaket bör inte monteras mot impregnerat trä.

DiffTak 175 används för att skydda takkonstruktionen mot regn, snö och vind. Materialet tillåter oönskad invändig vattenånga att transporteras ut genom materialet samtidigt som det är vatten- och lufttätt från utsidan. Underlagstakets goda egenskaper vad gäller ångtransport hjälper till att skydda mot fukt- och kondensproblem.

Benämns även som: Diffusionsöppet underlagstak, Difföppet underlagstak

Vikt: 175 g/m 2
Klisterkanter: 2 st
Längd: 50 m
Bredd: 1,5 m
Ångtäthet: ca 0,9x10³ s/m (sd: 0,02 m)
Vattentäthet: W1
Temperaturbeständighet: - 40° C - + 100° C
Rivstyrka: L: 170 N, T: 210 N
Brottöjning: L: 60%, T: 80%
Draghållfasthet: L: 340 N/5 cm, T: 230 N/5 cm
Brandklass: E

Tillbehör:
Bison Flextejp, Butylband