Bison Ångbroms Variabel

Bison Ångbroms Variabel används på den varma sidan av vägg- eller takkonstruktionen för att lufttäta och för att kontrollera vattenångan. Ångbromsen möjliggör en sk dubbelriktad ångtransport. Ett visst ångflöde säkerställs permanent utåt i konstruktionen, men även inåt. Detta ökar förmågan av uttorkning samtidigt som risken för skadlig kondens och ansamling av fukt minskar. 

Variabel ångtäthet: Under sommartid öppnar sig membranet vid högre luftfuktighet och ökar då möjligheten för uttorkning inåt. Under vintertid blir funktionen den motsatta och membranet sluter sig. Detta medför att fuktvandring ut i konstruktionen förhindras. Ångbromsens variabla ångtäthet leder till att ångflödet i konstruktionen effektiviseras. Med Ångbromsen bygger man lufttätt men ångöppet, så att man ej stänger in eventuell fukt.

Bison Ångbroms Variabel fungerar utmärkt tillsammans med Bison Vindskydd/Vindskydd Pro och även med Bison DiffTak /DiffTak 175. Ångbromsen kan användas i de flesta typer av konstruktioner och vid snedtaks-konstruktioner kan exempelvis luftspalt mellan isolering och råspont slopas. Egenskaperna lämpar sig extra bra till exempelvis fritidshus/ säsongsboende där uppvärmningen sker periodvis.

Vikt: 100g/m2
Längd: 25m (standard)
Bredd: 1,5m & 3,0m (standard)
Ångtäthet: från 0,2 m till 10 m (sd-värde)
Rivstyrka: L: 60 N / T: 65 N
Brottöjning: L: 35% / T: 35%
Draghållfasthet: L: 210 N/5 cm/ T: 190 N/5 cm
Vattentäthet: Tät vid 200 mm (2kPa)
Brandklass: E


Tillbehör: Bison Flextejp, Butylband