Bison Ångbroms EKO

Bison Ångbroms EKO används på den varma sidan av vägg- eller takkonstruktionen. Ångbromsen används för att lufttäta och för att kontrollera vattenångan. Bison Ångbroms EKO fungerar utmärkt tillsammans med Bison Vindskydd i vägg och Bison DiffTak/Bison DiffTak 175 i tak.

Bison Ångbroms EKO är mer diffusionstät än vindskyddet men inte så diffusionstät som en klassisk Luft- & Ångspärr. Därigenom underlättar den för eventuell byggfukt att torka ut/andas ut. Med Ångbromsen bygger man lufttätt men ångöppet, så att man ej stänger in eventuell fukt.

Ångbromsen passar till alla hus där man vill ha en mer förlåtande konstruktion som kan andas. Egenskaperna lämpar sig extra bra till exempelvis fritidshus/ säsongsboende där uppvärmningen sker periodvis.

Vikt: 180 g/m2
Längd: 50 m (standard)
Bredd: 1,5 m (standard)
Ångtäthet: ca 200x10³ s/m, sd-värde 5 m
(Jämför med Bison Vindskydd: sd <0,5 m, Bison DiffTak: sd 0,12 m)
Rivstyrka: L: 490 N/5 cm, T: 230 N/5 cm
Brottöjning: L: 3% / T: 6%
Brandklass: E

Tillbehör:
Bison Flextejp, Butylband